Lægekonsulenten.dk - din mulighed for kompetent lægekonsulentbistand på fleksible vilkår

Lægekonsulenten har siden 2008 hjulpet landets jobcentre, kommuner samt forsikrings- og pensionsselskaber med skriftlige lægeskøn og lægefaglig rådgivning, og som et godt supplement til egen lægekonsulent ved fravær, i spidsbelastningsperioder eller i særlige sager. Hos Lægekonsulenten har I adgang til kompetent lægekonsulentbistand alle hverdage - året rundt.

Lægekonsulenten har ansat et team af læger fra relevante specialer. Vores læger har deltaget i særlig tilrettelagt undervisning og bliver løbende superviseret. Vi lægger vægt på høj faglighed, hurtig sagsbehandling og god kommunikation med vores brugere.

Telefonisk lægefaglig rådgivning

Har du brug lægefaglig rådgivning, er du velkommen til at ringe på telefon 82 10 00 40 - Alle hverdage fra kl. 8-15.

Martin Lindhardt Nielsen er lægefaglig leder hos Lægekonsulenten.dk med ansvar for ansættelse, oplæring, supervision og kvalitetssikring af lægerne.

Martin Nielsen er uddannet speciallæge i arbejdsmedicin med en ph.d. i sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø og sygefravær. Han har et vedvarende fokus på sammenhænge mellem arbejde og helbred og mellem helbred og arbejdsevne.

Bestil lægeskøn

Lægeskøn bestilles ved at sende en mail til laegekonsulenten@as3.dk

Er du ansat i en kommune og vil bestille et lægeskøn, skal du udfylde og vedhæfte dette henvisningsskema sammen med sagens relevante dokumenter.

Hvis du bestiller et lægeskøn for et forsikrings- eller pensionsselskab skal du udfylde og vedhæfte dette henvisningsskema sammen med sagens relevante dokumenter.
Såfremt ingen e-mailadresse er anført i henvisningsskemaet, returneres lægeskønnet til samme e-mailadresse, som bestillingen blev modtaget fra.

Spørgsmål
Ved tekniske spørgsmål eller behov for hjælp kan vores support kontaktes på tlf. 82 10 00 40.

Vi tilbyder:

Erfarne læger
Vi sikrer et højt lægefagligt niveau ved at have ansat læger, der repræsenterer alle relevante specialer. Vores læger er specielt oplært og superviseres løbende.

Hurtig og effektiv sagsbehandling
Lægekonsulenten.dk kan bruges som eneste lægekonsulentbistand eller som et godt supplement til egen lægekonsulent ved fravær, i spidsbelastningsperioder eller i særlige sager. Vi har ressourcerne og tilbyder hurtig og effektiv sagsbehandling. 

God kommunikation
Hos Lægekonsulenten.dk sikrer vi en nem og gensidig kommunikation med sags- eller skadesbehandleren ved altid at være tilgængelig på mail og telefon. Vi tager ansvar for at hjælpe, og vi tilbyder lægefaglig dialog med borgerens eller skadelidtes behandlende læger, hvor det skønnes relevant og såfremt det ønskes.

Den rigtige hjælp
Vi har holdninger til lidelser som fx kroniske smertetilstande, funktionelle lidelser og stress, hvor prognosen og den optimale hjælp er andet og mere end blot lægebehandling. Vi informerer gerne yderligere om, hvordan vi mener, at disse borgere eller skadelidte kan hjælpes bedst. Vi udtaler os aldrig om borgerens berettigelse til sociale ydelser.

Høj sikkerhed

Hos Lægekonsulenten.dk er vi meget bevidste om, at vi arbejder med personfølsomme data, og vi har derfor fokus på høj sikkerhed ved håndtering af sagsakter.

Vores systemer og arbejdsgange er således kvalitetssikrede op mod EU's Persondataforordning.

Vi kommunikerer brugervenligt og GDPR-sikkert over sikker mail og håndterer sagsakter i et sikkert system, så I ikke skal bruge tid på anonymisering af personoplysninger.