For pensions- og forsikringsselskaber Kompetent og fleksibel lægekonsulentbistand

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Hos Lægekonsulenten.dk har vi stor erfaring med at varetage vurderingssager for pensions- og forsikringsselskaber, hvor vi behandler flere hundrede sager om året. Vi foretager altid objektive vurderinger, så både skadelidte og den erstatningspligtige part behandles fair. I særligt komplicerede sager om tab af erhvervsevne giver vi en saglig, lægelig vurdering af betydningen af både den anmeldte skade og øvrige helbredsforhold. Står I med en klagesag, kan vi hos Lægekonsulenten varetage en uafhængig second opinion.

Vi sikrer en seriøs og saglig vurdering, så I ikke skal betale mere, end I er forpligtiget til, og skadelidte ikke får mindre, end de er berettiget til.

Hos Lægekonsulenten.dk er vi også specialiserede i at udarbejde skiftlige lægeskøn. 

Vi tilbyder:

  • Vurdering af méngrad, medicinsk årsagssammengæng (er hændelsen egnet?), forudbestående/konkurrende lidelser og betydningen heraf samt vurdering af tilstand (Er den varig, eller er der mulighed for bedring?)
  • Skriftlige lægeskøn
  • Syn- og skønsmandsvurderinger i retssager om personskade
  • Sparring via video, telefon eller e-mail
  • Undervisning i lægefaglige emner

Skriftlige lægeskøn og bestilling

Hos Lægekonsulenten.dk er vi specialiserede i at udarbejde lægeskøn. Vi anvender strukturerede svarskemaer til lægeskøn, som sikrer, at alle relevante forhold bliver belyst. Svarskemaet kan tilpasses efter jeres ønsker og behov. 

I samarbejdet omkring lægeskøn anvender vi SEPO-krypterede mails, der sikrer maksimal sikkerhed i arbejdet med personfølsomme data. SEPOs Sikker Mail er en gennemprøvet og meget stabil Sikker-Mail-løsning, som opfylder samtlige af de krav, som de offentlige myndigheder stiller til sikker e-post. Løsningen er ISAE 3000-certificeret og sikrer procedurer for overholdelse af reglerne for GDPR.

Lægeskøn bestilles ved at sende en mail til laegekonsulenten@as3.dk

Hvis du bestiller et lægeskøn for et forsikrings- eller pensionsselskab skal du udfylde og vedhæfte dette henvisningsskema sammen med sagens relevante dokumenter. Såfremt ingen e-mailadresse er anført i henvisningsskemaet, returneres lægeskønnet til samme e-mailadresse, som bestillingen blev modtaget fra.

Læge- og socialfaglig undervisning

Vi tilbyder undervisning i lægefaglige emner som f.eks. årsagsforhold og prognose ved funktionelle lidelser og andre diffuse tilstande, følger efter hjernerystelse, CRPS/refleksdystrofi eller andre emner, der ønskes nærmere belyst. 

Sparring via video, telefon eller mail

Lægekonsulenten.dk tilbyder også sparring via video, telefon eller mail.

Det kan blandt andet omfatte ”oversættelse” af uforståeligt lægesprog, vurdering af behandlingsmuligheder, prognose og stationærtidspunkter, andre tilstandes betydning m.m.

Kontakt os

Lægekonsulenten.dk er en del af AS3-koncernen og kan eksempelvis indgå som en del af et tværfagligt forløb for skadelidte i AS3 Work&Care.  

Vil du vide mere om, hvordan I som pensions- eller forsikringsselskab kan anvende lægekonsulenten.dk? Vi dækker hele Danmark.

Kontakt vores hovednummer på + 45 82 10 00 00