lægelig rådgivning og sparring Lægekonsulentbistand til landets jobcentre og kommuner

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Hos Lægekonsulenten.dk håndterer vi dagligt sager for jobcentre, som handler om sygedagpenge og kontanthjælp, ligesom vi har stor erfaring med at varetage andre kommunale sager om f.eks. revision af førtidspension efter gamle regler, vurdering af behov for invalidebil og andre hjælpemidler, meromkostninger, medicintilskud, plejeorlov, diagnosetillæg mv.

Vores læger har stor erfaring med grundig lægelig vurdering af bl.a. helbredsforhold, behov for undersøgelse og behandling, funktionsevne, skånebehov, samt prognose. Hvis det aktuelle helbredsproblem giver anledning til det, kan vi give forslag til indsatser og tilpasning på eksempelvis arbejdspladsen, indretning og hjælpemidler og særlige støttebehov.  

Vi tilbyder:

  • Skriftlige lægeskøn
  • Sparring via videomøde, telefon eller mail
  • Undervisning – lægefaglig og socialfaglig

Skriftlige lægeskøn

Vi sikrer en seriøs og saglig vurdering i den enkelte sag.

Lægeskønnet er formuleret på forståeligt dansk, så det også kan bruges i dialogen med borgeren og ved formulering af afgørelser. 

Ved anbefaling af yderligere undersøgelse eller anmodning om attester, giver vi konkrete forslag til formuleringen.  

Vi anvender strukturerede svarskemaer til lægeskøn, som sikrer at alle relevante forhold bliver belyst. Svarskemaet kan tilpasses efter jeres ønsker og behov.

Bestilling af lægeskøn

I samarbejdet omkring lægeskøn anvender vi SEPO-krypterede mails, der sikrer maksimal sikkerhed i arbejdet med personfølsomme data. SEPOs Sikker Mail er en gennemprøvet og meget stabil Sikker-Mail-løsning, som opfylder samtlige af de krav, som de offentlige myndigheder stiller til sikker e-post. Løsningen er ISAE 3000-certificeret og sikrer procedurer for overholdelse af reglerne for GDPR.

Lægeskøn bestilles ved at sende en mail til laegekonsulenten@as3.dk. Du skal udfylde og vedhæfte dette henvisningsskema sammen med sagens relevante dokumenter. Såfremt ingen e-mailadresse er anført i henvisningsskemaet, returneres lægeskønnet til samme e-mailadresse, som bestillingen blev modtaget fra.

Sparring via video, telefon eller mail

Lægekonsulenten.dk tilbyder sparring via video, telefon eller mail. Det omfatter bl.a. ”oversættelse” af uforståeligt lægesprog, vurdering af behov for yderligere dokumentation, behandlingsmuligheder, skånebehov, prognose mm.  


Har I problemer med attester, der ikke bliver besvaret eller henvisninger, der bliver afvist (fx i psykiatrien), bidrager vi også gerne med sparring om, hvordan problemet kan løses. Efter aftale kan vi gå i dialog med f.eks. læger eller visitation.
 

Læge- og socialfaglig undervisning

Vi tilbyder undervisning foretaget af en læge og/eller en erfaren socialrådgiver.

Det kan f.eks. være undervisning til sagsbehandlere om vurdering af arbejdsevne, håndtering af komplekse sager, samarbejde med læger, funktionelle lidelser, følger af hjernerystelse eller undervisning for lokale læger i attester og samarbejde med kommunen.

Er der andre emner, som I finder relevant, tager vi også gerne en dialog omkring det.

Kontakt os

Vil du vide mere om, hvordan I som jobcenter kan anvende lægekonsulenten.dk? Vi dækker hele Danmark.

Kontakt vores hovednummer på + 45 82 10 00 00