Sikkerhed ved bestilling af lægeskøn 

I samarbejdet omkring lægeskøn anvender vi SEPO-krypterede mails, der sikrer maksimal sikkerhed i arbejdet med personfølsomme data. 

SEPOs Sikker Mail er en gennemprøvet og meget stabil Sikker-Mail-løsning, som opfylder samtlige af de krav, som de offentlige myndigheder stiller til sikker e-post.

Løsningen er ISAE 3000-certificeret og sikrer procedurer for overholdelse af reglerne for GDPR.

Sådan bestilles et lægeskøn

Lægeskøn bestilles ved at sende en mail til laegekonsulenten@as3.dk

Er du ansat i en kommune og vil bestille et lægeskøn, skal du udfylde og vedhæfte dette henvisningsskema sammen med sagens relevante dokumenter.

Hvis du bestiller et lægeskøn for et forsikrings- eller pensionsselskab skal du udfylde og vedhæfte dette henvisningsskema sammen med sagens relevante dokumenter.

Såfremt ingen e-mailadresse er anført i henvisningsskemaet, returneres lægeskønnet til samme e-mailadresse, som bestillingen blev modtaget fra.


Ved spørgsmål

Ved tekniske spørgsmål eller behov for hjælp kan vores support kontaktes på tlf. 82 10 00 40.