Procedure ved bestilling af lægeskøn 

Vi arbejder digitalt og anvender Admincontrol, der sikrer maksimal sikkerhed i arbejdet med personfølsomme data. Systemet stilles gratis til rådighed for vores samarbejdspartnere.

Bestillingen sker ved følgende arbejdsgange:

Først fremsendes mail til lægekonsulenten.dk, hvor i du anmoder om at ville bestille et lægeskøn.

Herefter modtager du en mail med link ind til et virtuelt rum – hvor bestillingsseddel udfyldes og dokumenterne uploades.

Når lægeskønnet er udfærdiget vil du modtage endnu en mail med link ind til det virtuelle rum, hvor du nu kan tage det udfærdige skøn i pdf format og journalisere eller printe ud. 

Når du trykker på nedenstående - Bestil Lægeskøn - guides du over til outlook, hvortil du skal sende anmodningen.

I mailen skal du oplyse sagsnummer i form af fødselsdato og initialer (eksempel: 2412 JUMA) og oplyse din mailadresse og et telefonnummer.

Såfremt ovennævnte giver anledning til spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte vores support på 31719900 eller maile til info@laegekonsulenten.dk

Bestil Lægeskøn