Lægekonsulent - hurtigt og nemt

Lægekonsulenten.dk tilbyder primært udfærdigelse af skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde i social- og jobcentre.

Hvem er lægekonsulenten.dk?

Lægekonsulenten.dk har ansat et team af læger, der repræsenterer alle relevante specialer. Alle læger er specielt oplært i udfærdigelse af lægeskøn og superviseres løbende. Ønsker du yderligere oplysninger eller et uforpligtende møde, er du velkommen til at kontakte os.

Kontaktoplysninger

Vi lægger vægt på

Professionel udfærdigelse af lægeskøn
Vi sikrer et højt lægefagligt niveau ved at have ansat læger, der repræsenterer alle relevante specialer. Vores læger er specielt oplært i udfærdigelse af lægeskøn og superviseres løbende.

Hurtig sagsbehandling
Lægekonsulenten.dk kan bruges som eneste lægekonsulentbistand eller som et godt supplement til kommunens egen lægekonsulent ved fravær, i spidsbelastningsperioder eller i særlige sager. Vi har ressourcerne og tilbyder hurtig og effektiv sagsbehandling. 

Klare faggrænser
Hos Lægekonsulenten.dk er vores læger meget opmærksomme på egne faggrænser, og vi udtaler os aldrig om borgerens berettigelse til sociale ydelser.

God kommunikation
Hos Lægekonsulenten.dk sikrer vi en nem og gensidig kommunikation med sagsbehandleren ved altid at være tilgængelig på mail og telefon. Vi tager ansvar for at hjælpe, og vi tilbyder lægefaglig dialog med borgerens behandlende læger, hvor det skønnes relevant og såfremt borgeren ønsker det.

Den rigtige hjælp
Vi har holdninger til lidelser - som fx kroniske smertetilstande, funktionelle lidelser og stress - hvor prognosen og den optimale hjælp er andet og mere end blot lægebehandling. Vi informerer gerne yderligere om, hvordan vi mener, at disse borgere hjælpes bedst.

Høj sikkerhed
Hos Lægekonsulenten.dk er vi meget bevidste om, at vi arbejder med personfølsomme data, og vi har derfor fokus på høj sikkerhed ved håndtering af sagsakter. Vores systemer og arbejdsgange er således kvalitetssikrede op mod EUs Persondataforordning.

Andre ydelser

Kursus i optimal brug af lægeattester:
Kurset tager altid udgangspunkt i deltagernes behov, men kan bl.a. indeholde følgende:

Hvornår bør man bruge hvilke attester, hvad koster det, hvor langt tid må lægen være om at besvare attesten, hvad kan man gøre, hvis lægen ikke besvarer de stillende spørgsmål, hvor meget må man spørge om, hvad kan man gøre, når lægen f.eks. anbefaler førtidspension til en borger, der ikke er berettiget, hvordan og hvornår skal der handles på de modtagne oplysninger m.v.

Standardkurset varer ca. 3½ time og afholdes i kommunens egne lokaler.

Indlæg ved samarbejdsmøder:
Vi tilbyder indlæg i relevante emner med erfaren underviser ved samarbejdsmøder med praktiserende læger, A-kasser, fagforbund o. lign.

Indhold og pris aftales nærmere efter behov.

Socialfaglig bistand:
Efter særlig aftale kan der ydes socialfaglig bistand inden for sygedagpengeområdet af dygtig konsulent med mange års erfaring. Der kan bl.a. tilbydes faglig sparing af teamledere, oplæring af medarbejdere, projektledelse ved metodeudvikling, effektuering af arbejdsgange, undervisning i "den svære sygedagpengesag" m.m.

Kontakt os for mere informaton

PRISER 2018

Der betales kun for det faktiske tidsforbrug pr lægeskøn. Der er intet tilmeldingsgebyr eller krav om mindste køb:

Prisen er 565 kr. pr. ½ time

Alle sager pålægges et administrationsgebyr på 95 kr. pr. sag.

Telefonisk rådgivning ved læge pr. telefon pr. påbegyndt 10 minutter 210,00 kr. 

Kursus i brug af lægeattester:
Kursus i korrekt brug af lægeattester koster 8.750 kr. inkl. kursusmateriale.

Det forudsættes, at kommunen selv stiller lokale og evt. forplejning til rådighed.

Andet:
Lægekonsulenten.dk tilbyder indlæg efter aftale med erfaren underviser ved f. eks. samarbejdsmøder med praktiserende læger, A-kasser, fagforbund og lignende.

Transportudgifter:
Transportudgifter afregnes med statens kilometertakst.

Transporttid over 30 min. tillægges en arbejdsløn på 475 kr. per påbegyndt ½ time.

Udgifter til tog, færge og broer afregnes efter regning.

Alle priser er ekskl. moms.