Lægekonsulent - hurtigt og nemt

Lægekonsulenten.dk tilbyder primært udfærdigelse af skriftlige lægeskøn til brug for sagsarbejde i social- og jobcentre.

Hvem er lægekonsulenten.dk?

Lægekonsulenten.dk har ansat et team af læger, der repræsenterer alle relevante specialer. Alle læger er specielt oplært i udfærdigelse af lægeskøn og superviseres løbende. Ønsker du yderligere oplysninger eller et uforpligtende møde, er du velkommen til at kontakte os.

Kontaktoplysninger

Hvad lægger vi vægt på

Høj faglighed
Alle læger oplæres og superviseres i arbejdet.
Vi tilstræber endvidere i videste mulige omfang at ansætte læger med kompetancer inden for alle fagområder, og vi visiterer sagerne herefter.

God kommunikation
Vi ønsker en god og direkte kommunikation med sagsbehandlerne i hverdagen.
Vi kan altid kontaktes på mail eller telefon.
Er vi i tvivl om indholdet i en anmodning om lægeskøn, vil vi altid kontakte sagsbehandleren, inden lægeskønnet udfærdiges.

Klare faggrænser
Vi forholder os til beskrivelse af sygdommen, behandlingsmuligheder, prognose, tidsperspektiv og lidelsen indvirkning på funktionsevnen m.m.
Vi udtaler os ikke om borgerens berettigelse til sociale ydelser, eller om den konkrete borgers arbejdsevne som helhed.
Ønskes der hjælp til socialfaglige vurderinger kan dette ske ved personlig henvendelse.

Tilfredse brugere
Har vores arbejde ikke levet op til jeres forventninger, vil vi meget gerne informeres herom, ligesom vi gerne modtager forslag til, hvordan vi kan blive endnu bedre.

Andre ydelser

Kursus i optimal brug af lægeattester:
Kurset tager altid udgangspunkt i deltagernes behov, men kan bl.a. indeholde følgende:

Hvornår bør man bruge hvilke attester, hvad koster det, hvor langt tid må lægen være om at besvare attesten, hvad kan man gøre, hvis lægen ikke besvarer de stillende spørgsmål, hvor meget må man spørge om, hvad kan man gøre, når lægen f.eks. anbefaler førtidspension til en borger, der ikke er berettiget, hvordan og hvornår skal der handles på de modtagne oplysninger m.v.

Standardkurset varer ca. 3½ time og afholdes i kommunens egne lokaler.

Indlæg ved samarbejdsmøder:
Vi tilbyder indlæg i relevante emner med erfaren underviser ved samarbejdsmøder med praktiserende læger, A-kasser, fagforbund o. lign.

Indhold og pris aftales nærmere efter behov.

Socialfaglig bistand:
Efter særlig aftale kan der ydes socialfaglig bistand inden for sygedagpengeområdet af dygtig konsulent med mange års erfaring. Der kan bl.a. tilbydes faglig sparing af teamledere, oplæring af medarbejdere, projektledelse ved metodeudvikling, effektuering af arbejdsgange, undervisning i "den svære sygedagpengesag" m.m.

PRISER 2017

Der betales kun for det faktiske tidsforbrug pr lægeskøn. Der er intet tilmeldingsgebyr eller krav om mindste køb:

Prisen er 505 kr. pr. ½ time

Alle sager pålægges et administrationsgebyr på 67 kr. pr. sag.

Telefonisk rådgivning ved læge pr. telefon pr. påbegyndt 10. min. 195,00 kr. 

Kursus i brug af lægeattester:
Kursus i korrekt brug af lægeattester koster 8.250 kr. inkl. kursusmateriale.

Det forudsættes, at kommunen selv stiller lokale og evt. forplejning til rådighed.

Andet:
Lægekonsulenten.dk tilbyder indlæg efter aftale med erfaren underviser ved f. eks. samarbejdsmøder med praktiserende læger, A-kasser, fagforbund og lignende.

Transportudgifter:
Transportudgifter afregnes med statens kilometertakst.

Transporttid over 30 min. tillægges en arbejdsløn på 425 kr. per påbegyndt ½ time.

Udgifter til tog, færge og broer afregnes efter regning.

Alle priser er ekskl. moms.